AERIAL proizvodni program

Odvlaživači vazduha

Odvlaživači rade na principu kondenzacije uz rekuperaciju toplote.
Ventilator usisava vlažan vazduh kroz rashladni uređaj.
Tu se vazduh hladi dovoljno ispod tačke rose tako da se vodena para iz vazduha kondenzuje i otiče u kolektor ili se odvodi drenažnom cevi.
Uređaj obezbeđuje neprekidnu cirkulaciju vazduha kroz prostoriju
čime se vlažnost vazduha stalno smanjuje. Višak vlage se pažljivo i efikasno uklanja.

Odvlaživači vazduha
Profesionalni i visokoefikasni za sušenje i malih i velikih količina vazduha.


 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI