Atomizerski sistemi VN sa vakuumskim mlaznicama Štampa El. pošta

Ovaj HygroMatikov atomizerski sistem vakuumskih mlaznica raspršuje vodovodsku vodu pomoću očišćenog i osušenog komprimovanog vazduha po principu injektora. Vazdušni i vodeni tok se kombinuju tek na vrhu mlaznice. Zbog toga stajaća voda nigde ne dolazi u kontakt sa vaduhom. Atomizovani vazduh prolazi kroz mlaznicu. Rezultujući vakuumski pritisak usisava vodu (čak i sa nivoa ispod mlaznice) i raspršuje je u fine kapljice u aerosolu. Sistem je čist, bezbedan po okolinu i energetski je efikasan.

Upravljačka jedinica aktivira regularne automatske cikluse čišćenja, ima uklj./isklj. regulaciju i omogućava jednostavno ručno podešavanje atomizacije.

Higrostat se može postaviti na željenu vlažnost. On meri trenutnu relativnu vlažnost i aktivira upravljačku jedinicu ako je vazduh u prostoriji suviše suv.

Vakuumski ventil snabdeva vodom do osam mlaznica i koristi se za podešavanje pretpritiska vode. Pošto je predviđen za pritiske vode više od 2 bar, što odgovara pritisku u običnoj vodovodskoj instalaciji, nema potrebe sa podizanjem pritiska.

Ovaj sistem pruža adijabatsko vlaženje i istovremeno hladi prostoriju. Posebno je pogodan za sredine sa povišenom temperaturom kao što su štamparije, kao i za izuzetno robustno direktno vlaženje.

 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI