Sistem HDS visokopritisnih mlaznica Štampa El. pošta

Adijabatski sistem HDS visokopritisnih mlaznica vlaži vazduh u klimatizacionim i ventilacionim sistemima i omogućava visokoefikasno vlaženje kada se zahteva mala potrošnja energije i maksimalna preciznost regulacije. Vrlo precizne visokopritisne mlaznice od nerđajućeg čelika stvaraju vrlo finu maglu koju vazduh u komori lako apsorbuje. Osim toga, vrtložni "zid" koji se sastoji od savremenih vrtložnih modula, meša vazduh sa atomizovanom vodenom maglom na najmanjoj mogućoj apsorpcionoj udaljenosti. Apsorpcija je brza i vrlo efikasna pa skoro da nema gubitka vode – čime se štedi demineralizovana voda. Optimalna efikasnost znači da sistem može da postigne apsorpcione udaljenosti od samo 0,9 m. Nadalje, zbog svoje modularne konstrukcije ovi HDS sistemi mogu se koristiti u bilo kom kanalu za vazduh uz istovremene uštede za vreme projektovanja i instalisanja.

Dok drugi sistemi koriste samo jedan eliminator kapljica, ovaj HDS ima dva eliminatora kapljica koji se lako mogu skinuti i očistiti, a napravljeni su od visokokvalitetnog nerđajućeg metala. Time se garantuje izuzetno pouzdano eliminisanje kapi i maksimalna higijena.

Za bezbedniji rad, kućište se može zaključati čime se sprečava nedozvoljeni pristup.

Precizno regulisanje

Regulator PLC omogućava optimalnu regulaciju vlažnosti sa preciznošću od ±1%. Grafički ekran pokazuje sve poruke i radne podatke i ima jednostavan interfejs sa menijima. Stalno praćenje svih komponenti sistema i funkcija garantuje maksimalnu sigurnost u radu.

Adijabatski rashladni efekat

Isparavanje fine magle adijabatski hladi vazduh. Hlađenje prinudnim strujanjem za vreme leta može uštedeti i do 1/3 rashladnog kapaciteta. To donosi uštede i u investiciji i u eksploataciji.

Ušteda energije i svest o uticaju na okolinu

Visokopritisna atomizacija na oko 75 bar obezbeđuje visoku efikasnost vlaženja uz malu potrošnju energije. Zbog visoke efikasnosti i preciznog upravljanja, dobro projektovan sistem omogućava visokoefikasnu upotrebu potpuno demineralizovane vode i, zbog njenog minimalnog gubitka, vrlo malu potrošnju vode.

Vlaženje potpuno demineralizovanom vodom efikasno sprečava taloženje kamenca i omogućava vrlo retko održavanje.

Zbog toga nisu potrebna nikakva hemijska ni biološka sredstva za dezinfekciju, nema potrebe ni za čestim i skupim proverama i dopunama antiseptičnim agesima. Ovaj proces štedi novac i prija okolini. Svojim visokokvalitetnim komponentama HDS garantuje brz povraćaj sredstava i dug radni vek.

Higijena

U vazduh koji se udiše dolazi potpuno demineralizovana voda, bez ikakvih dodataka. Sistem nema poroznih komponenata koje bi zadržavale vodu, stajaća voda se efikasno izbegava, a ako voda stoji, sistem se automatski prazni. U kontakt sa vodom dolaze samo inertni materijali (tj. materijali sa nultom hemijskom reakcijom). Zbog toga nisu potrebna hemijska i biološka dezinfekciona sredstva. Nema ni potrebe za skupim uklanjanjem opasnog otpada. Higijenski uslovi su u skladu sa standardom ILH.

Sertifikacija

Uređaj HygroMatik HDS zadovoljava nemačke standarde VDI 6022, 3808 i DIN 1946, odgovarajuće austrijske i švajcarske standarde, kao i evropski standard DN EN 13779.

Jedan priznati nezavisan institut za testiranje ispitao je i potvrdio slaganje sa direktivama (izveštaj o testiranju VDE broj 802300-3980-0001/85569). Uređaj HygroMatik HDS je u potpunosti sertifikovan za higijensku upotrebu u klimatizaciji bolničkih prostorija, a ima i sertifikaciju CE.

 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI