Sistemi DDS sa parom pod pritiskom Štampa El. pošta

Sistem DDS sa parom pod pritiskom povezuje se sa postojećim izvorom pare. On obezbeđuje protok pare bez kondenzeata za sredine poput čistih soba i bolnica.

Kao pojedinačni sistem, HygroMatic DDS se sastoji od četiri komponente u kompaktnom uređaju: visokoefikasnog sušača pare, hvatača nečistoća, odvoda kondenzata i zaštite od hladnog startovanja. Svi delovi su izrađeni od nerđajućeg čelika VA. Novi sistem HygroMatic DDS je kompaktan, lagan i štedi energiju.

DDS se može ugraditi i odvojeno. Ima standardne prirubničke priključke, malih je dimenzija i lagan, pa se lako postavlja čak i u uslovima komplikovane montaže.

Sistem HygroMatic DDS vlaži suvozasićenom parom bez kondenzata čak i na najkraćim apsorpcionim daljinama.

Zamenljiv hvatač nečistoća

Hvatač nečistoća od nerđajućeg čelika štiti regulacioni ventil i odvod kondenzata od nečistoća iz parovoda. Unutrašnje, gusto i čvrsto sito lako se menja.

Visokoefikasan sušač pare

Sušač pare od nerđajućeg čelika izdvaja kondenzat iz pare pomoću sistema spiralnih cevi. Zahvaljujući maloj težini i kompaktnom zatvorenom sistemu, HygroMatic DDS se lako sklapa i izuzetno je energetski efikasan.

Pozuzdana zaštita od hladnog startovanja

Zaštita startovanja omogućava vlaženje samo kada je dostignuta radna temperatura. Time se efikasno sprečava prodor kondenzata iz parovoda u kanal klimatizovanog vazduha.

Visokoefikasan odvod kondenzata

Robustni, dobro zaptivajući odvajač kondenzata s plovkom ispušta kondenzat. Sistem reaguje brzo i ima visok kapacitet, pa pouzdano može da ispusti velike količine kondenzata, na primer za vreme pokretanja sistema. Tako zatvoren sistem sprečava gubitak pare.

Optimalno podešavanje

Pokretač je bus-kompatibilan i obezbeđuje automatsko upravljanje jer je povezan direktno, bez adaptera. Specijalni metalnidobro dihtujući regulacioni ventil HygroMatik reguliše količinu pare kretanjem ventila po istoprocentnoj karakterističnoj krivoj. Time se postiže izuzetno precizna regulacija u nižem režimu i brz odziv za većom vlažnošću u višem regulacionom opsegu.

Parovodi od nerđajućeg čelika

Parovodi od nerđajućeg čelika su lagani i brzo se montiraju. Tihe mlaznice ispuštaju paru centralno iz najsuvljeg dela parovoda.

Ovakvo usmerenje mlaznica u odnosu na smer strujanja vazduha obezbeđuje brzu raspodelu i malo apsorpciono rastojanje.

Unutrašnji, zatvoreni sistem grejanja parovoda postavljen je na najnižoj tački parovoda. To znači da iako se kondenzat pojavi, odmah će biti ponovo pretvoren u paru. Odvod kondenzata je jednostavan, lako se održava i omogućava energetski optimalno upravljanje. Izbegnuto je svako povišenje temperature kanala izazvano nepravilnim izlazom pare.

 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI