Hygromatik proizvodni program Štampa El. pošta

Proizvodi za primenu u klimatizaciji, ventilaciji i grejanju

Pregled naših parnih ovlaživača sa elektrodama, grejačima, sistema sa atomizerima i parom pod pritiskom.

Parni ovlaživači sa elektrodama

Elektrode kroz koje protiče električna struja zagrevaju vodu u cilindru obezbeđujući vlaženje čistom parom bez pritiska. Ovlaživači sa elektrodama mogu koristiti običnu vodovodsku vodu normalne provodnosti.

CompactLine
Za komercijalnu upotrebu

HyLine
Za komercijalnu upotrebu

StandardLine
Za komercijalnu upotrebu

MiniSteam
Za direktno ovlaživanje prostorija

Parni ovlaživači sa grejačima

Potopljeni grejači zagrevaju vodu u cilindru obezbeđujući vlaženje
čistom parom bez pritiska. Ovaj način vlaženja radi sa svim tipovima
vode, a uz demineralizovanu vodu zahteva minimalno održavanje.

HeaterLine
Za komercijalnu upotrebu

HeaterCompact
Za komercijalnu upotrebu

Komplet za ugradnju

Naša oprema omogućava vlaženje čistom parom bez minerala za
različite primene. Komponente visokog kvaliteta spremne su
za jednostavnu ugradnju i dug vek trajanja.

Komplet za ugradnju CompactLine
Parni ovlaživač sa elektrodama kao komplet za ugradnju u sistem

Komplet za ugradnju HeaterCompact
Parni ovlaživač sa grejačima kao komplet za ugradnju u sistem

Sistemi sa parom pod pritiskom

Proizvedena para se uvodi u sušač koji uklanja kondenzat. Ventil kontroliše količinu pare koja prolazi kroz cev za dovođenje pare do klimatizacionog kanala gde ovlažuje vazduh u kanalu. Pokretač ventila precizno određuje stepen vlaženja.

Sistemi DDS sa parom pod pritiskom
Postojeći parovodi za ovlaživanje čistom parom za različite namene, na primer u čistim sobama i bolnicama.Atomizeri

Ovde se voda pretvara u veoma fine kapljice – aerosole. Iz okolnog vazduha kapljice uzimaju toplotu potrebnu za prelazak u parno stanje. Tako da atomizacija ima rashladni efekat na prostoriju (adijabatsko vlaženje i snižavanje temperature vazduha).
Za ovakvo vlaženje potrebno je izuzetno malo električne energije.
Sistem visokopritisnih mlaznica HDS
Sistem visokopritisnih mlaznica za potpuno demineralizovanu vodu sa visokom efikasnošću i veoma velikim učinkom.

Niskopritisni sistemi LPS
Sistemi niskopritisnih mlaznica za potpuno demineralizovanu vodu koji rade skoro bez ikakvog održavanja uz izuzetno jednostavno instalisanje.

Atomizerski sistemi VN sa vakuumskim mlaznicama
Sistemi mlaznica za komprimovani vazduh, rade sa svim priključcima vodovodske vode bez naknadnog povišenja pritiska.

Centrifugalni atomizeri DG
Centrifugalni atomizeri za svežu vodu za montažu na tavanicu i vlaženje u krug (360°).


 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI